Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Rodzinne Domy Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 04.01.2023

RODZINNY DOM POMOCY- Jak założyć rodzinny dom pomocy?

W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w  miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.

Co to takiego?

Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

Kto może założyć prowadzić placówkę?

Osoba fizyczna lub organizacja porządku publicznego dysponująca budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w praktyce osoba posiadająca duży dom, która jest jego właścicielem bądź może go wynajmować.

Jakie są koszty ?

Ośrodki pomocy społecznej kierują osoby do rodzinnych domów pomocy. Koszty pobytu są pokrywane identycznie jak w przypadku domów pomocy społecznej.W pierwszej kolejności koszty pobytu ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swoich dochodów, w dalszej kolejności małżonek, dzieci lub rodzice osoby skierowanej. Ewentualną różnicę do całkowitych kosztów pobytu ponosi gmina, w której pochodzi skierowana osoba. Z punktu widzenia osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy jest to bardzo korzystne finansowanie.

Jakie warunki trzeba zapewnić pensjonariuszom ?

W rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną usługi bytowe i opiekuńcze są realizowane bezpośrednio przez ta osobę. W przypadku rodzinnego domu pomocy prowadzonego przez organizacje pożytku publicznego usługi te realizowane są przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy społecznej, która zamieszkuje w rodzinnym domu pomocy. Istotne jest, aby dopasować świadczona opiekę do potrzeb pensjonariuszy – pod tym względem można się posiłkować pomocą innych osób.

Jaki standard mieszkalny należy zapewnić?

Pokoje nie więcej niż 2-osobowe, wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z usług Rodzinnego Domu Pomocy. Pokój jednoosobowy musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 12m2, natomiast pokój dwuosobowy nie mniejszą niż po 8 m2 na osobę.Kontrolę jakości sprawowanej opieki sprawuje kierownik ośrodka pomocy społecznej nie rzadziej niż raz na pół roku.

Dlaczego jest to tak istotne?

Aktualnie kładzie się nacisk na to, by osoby zwłaszcza starsze zatrzymać w ich miejscu zamieszkania. Znane otoczenie, wspólni znajomi przy tym pomoc w codziennych czynnościach, wsparcie i opieka to wartości przyczyniające się do poprawy dobrostanu seniorów. Poprzez tworzenie się rodzinnych domów pomocy z pewnością unikniemy dużej traumy związanej z nagłą zmianą sposobu, życia otoczeniem oddalenia się od bliskich. Rodzinne domy pomocy dają poczucie większego komfortu życia w mniejszym otoczeniu, gdzie następuje wymiana doświadczeń między pokoleniowych, domy nie są odseparowane  a seniorzy za sąsiadów mają rodziny z dziećmi, osoby pracujące etc.

Gdzie uzyskam więcej informacji ?

Dokładne standardy i wymagania jakim trzeba sprostać określone w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy. Do prowadzenia działalności polegającej na całodobowej opiece nad starszymi i niepełnosprawnymi konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewody, właściwego ze względu na położenie domu. Aby takie zezwolenie uzyskać, musisz przygotować ośrodek, tak aby spełniał określone w ustawie wymagania.

Prosimy o zgłaszanie gotowości prowadzenia rodzinnych domów pomocy.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny