Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Kryterium dochodowe

  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 674,00zł.
  • gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 764,00zł.

 

Od 1 stycznia 2016 roku, rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie w każdym przypadku stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady “Złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.


Przykład 1
Rodzina z trójką dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 3 zasiłki rodzinne, 1 dodatek z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 1 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:


(2x89 zł x12)+(116 zł x12)+(400 zł x12)+(90 zł x 12)+(100 zł) / na 12 miesięcy =  792,33 zł. Jest to maksymalna kwota, o którą łączny dochód wszystkich członków rodziny może przekroczyć kryterium dochodowe.


Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to 674 zł na osobę w rodzinie. Dochód w rodzinie 5-cio osobowej nie może więc przekroczyć kwoty 3370 zł (674 zł x 5 osób).
Dochód tej rodziny na osobę wynosi 700 zł. Dochód rodziny w tym przypadku wynosi 3500 zł miesięcznie (700 zł x 5 osób).


Kryterium dochodowe zostało więc przekroczone o 130 zł (3500 zł - 3320 zł). Rodzina nie utraci całego świadczenia rodzinnego, a dostanie je pomniejszone o 130 zł, które stanowi część dochodu utrzymywanego ponad kryterium dochodowe.


Z zastosowaniem zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych "tzw. łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami" (792,33 zł) a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (130 zł) czyli w wysokości 662,33 zł (792,33 zł - 130 zł).


Przykład 2
Rodzina z dwóją dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne:  zasiłki rodzinne, 2 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:


(2x118 zł x12)+(2 x 100 zł) / na 12 miesięcy =  252,66 zł. Jest to maksymalna kwota, o którą łączny dochód wszystkich członków rodziny może przekroczyć kryterium dochodowe.


Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to 674 zł na osobę w rodzinie. Dochód w rodzinie 4-cio osobowej nie może więc przekroczyć kwoty 2696 zł (674 zł x 4 osoby).


Dochód tej rodziny na osobę wynosi 735 zł. Dochód rodziny w tym przypadku wynosi 2940 zł miesięcznie (735 zł x 4 osoby).


Kryterium dochodowe zostało więc przekroczone o 244 zł (2940 zł - 2696 zł).


Różnica pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych "tzw. łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami" 252,66 a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (244 zł) czyli wynosi 8,66 zł (252,66 zł - 244 zł). W związku z tym świadczenia nie przysługują ponieważ, w przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20 zł, świadczenia nie przysługują (art.5 ust.3c ustawy o świadczeniach rodzinnych).


Przykład 3 - uzyskanie dochodu
Rodzina z trójką dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 3 zasiłki rodzinne, 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 3 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:


(3x118 zł x12)+(90 zł x 12)+(3 x100 zł) / na 12 miesięcy =  469 zł. Jest to maksymalna kwota, o którą łączny dochód wszystkich członków rodziny może przekroczyć kryterium dochodowe.


Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to 674 zł na osobę w rodzinie. Dochód w rodzinie 5-cio osobowej nie może więc przekroczyć kwoty 3370 zł (674 zł x 5 osób).


Dochód tej rodziny na osobę wynosi 690 zł. Dochód rodziny w tym przypadku wynosi 3450 zł miesięcznie (690 zł x 5 osób).


Kryterium dochodowe zostało więc przekroczone o 80 zł (3450 zł - 3370 zł).


Z zastosowaniem zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych "tzw. łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami" (469 zł) a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (80 zł) czyli w wysokości 369 zł (469 zł - 80 zł).


Następnie w tej rodzinie w trakcie pobierania zasiłków rodzinnych, w styczniu następuje uzyskanie dodatkowego dochodu. Dochód rodziny zwiększył się o 200 zł wynosi już 3650 zł (730 zł x 5 osób). Zmiana ta spowodowała podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych i tym samym obniżenie wysokości przysługujących świadczeń.


Kwota przekroczenia w rodzinie wzrosła o 280 zł (3650 zł- 3370 zł). Świadczenia po ponownym przeliczeniu będą wynosić:


469 zł - 280 zł = 189 zł.


Przykład 4- utrata dochodu
Rodzina z trójką dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne: 3 zasiłki rodzinne, 1 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 3 jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.


Łączna kwota zasiłków wraz z dodatkami (czyli przeciętna, miesięczna wysokość wszystkich świadczeń, o które ubiega się ta rodzina) wynosi w tym przypadku:


(3x118 zł x12)+(90 zł x 12)+(3 x100 zł) / na 12 miesięcy =  469 zł. Jest to maksymalna kwota, o którą łączny dochód wszystkich członków rodziny może przekroczyć kryterium dochodowe.


Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń rodzinnych to 674 zł na osobę w rodzinie. Dochód w rodzinie 5-cio osobowej nie może więc przekroczyć kwoty 3370 zł (674 zł x 5 osób).


Dochód tej rodziny na osobę wynosi 690 zł. Dochód rodziny w tym przypadku wynosi 3450 zł miesięcznie (690 zł x 5 osób).


Kryterium dochodowe zostało więc przekroczone o 80 zł (3450 zł - 3370 zł).


Z zastosowaniem zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia będą więc wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych "tzw. łączną kwotą zasiłków wraz z dodatkami" (469 zł) a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe (80 zł) czyli w wysokości 389 zł (469 zł - 80 zł).


Następnie w tej rodzinie w trakcie pobierania zasiłków rodzinnych, w styczniu następuje utrata jednego ze źrodeł dochodu. Dochód rodziny zmniejszył się o 300 zł wynosi już 3100 zł (620 zł x 5 osób). Utrata dochodu spowodowała, że rodzina spełnia ustawowe kryterium dochodowe, uprawniające do świadczeń rodzinnych, w związku z tym danej rodzinie będą przysługiwać zasiłki i dodatki w pełnej wysokości. 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny