Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Korpusu Wsparcia Seniora w 2023 r.

Utworzono dnia 18.01.2023

Program „Korpusu Wsparcia Seniorów” edycja 2023 r.

 

Moduł I     Zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.

Moduł II    Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w wieku 65 lat i więcej.

 

            Planowane jest na terenie Gminy Miasta Wierzbicy przystąpienie do realizowania Programu „Korpusu Wsparcia Seniorów na 2023 r.” Program składa się z Modułu I oraz Modułu II. Moduł I pozwala na zabezpieczenie dodatkowych usług opiekuńczych oraz pomocy seniorom w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego:

  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu,
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,
  • zakup i dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
  • zakup oraz dostarczanie seniorom ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
  • wsparcie seniorów objętych usługami w ramach Modułu I programu w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi,
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • pomoc/towarzyszenie w zakresie realizacji recept,
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu,
  • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora, tzw. usługi sąsiedzkie.

 Moduł II służy poprawie bezpieczeństwa oraz zwiększeniu możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do tzw. „opieki na odległość”

„Opieka na odległość” to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Prosimy o informacje od mieszkańców Gminy Wierzbica zainteresowanych objęciem „opieką na odległość” wymagający tej formy wsparcia chcących otrzymać opaskę bezpieczeństwa, która jest połączona z usługą operatora pomocy. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat jest bardzo prosta w obsłudze – posiada tylko jeden przycisk tj. guzik alarmowy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika, zapewnia połączenie się ze stale gotowym do interwencji ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub pielęgniarką. W zależności od sytuacji zapewni on wsparcie emocjonalne przez telefon lub poprosi o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), lub pracownika ośrodka pomocy społecznej, np. pracownika socjalnego lub wezwie służby ratunkowe.

Jednocześnie informujemy, że opaska bezpieczeństwa byłaby udostępniana nieodpłatnie.

Termin i możliwość przystąpienie do programu „Korpusu Wsparcia Seniorów na 2023 r.” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy będzie uzależnione od ilości osób zainteresowanych uczestnictwem w programie jak również Gmina przystępując do realizacji programu przyjmuje uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Senior, decydujący się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

 

 

 

 

                                                                                                   mgr Piotr Pyrka                

                                                                                                                             Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

                                                                                                                                             Kierownik                      

                                                                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

                                                                                                                                             w Wierzbicy                   

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny