Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Jednorazowa pomoc dla uciekinierów wojennych z Ukrainy - 300 zł

Utworzono dnia 24.03.2022

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł  może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy

2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.


Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Przykład:

Do Polski 2 marca 2022 r. wjechała z Ukrainy 4-osobowa rodzina obywateli Ukrainy. Każdy z jej członków ma prawo do 300 zł jednorazowego świadczenia pieniężnego. Rodzina otrzyma więc 1200 zł. Każdy z jej członków będzie musiał złożyć osobny wniosek. Nie ma zbiorczego wniosku dla rodziny. 


Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?

Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.


Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

1. żywność;

2. odzież;

3. obuwie;

4. środki higieny osobistej;

5. opłaty mieszkaniowe.


Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

Nie, przpisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy. 

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.


Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezdent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, który mo że upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W Gminie Wierzbica realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, tel. 48618 24 21


Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?

Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

1. imię (imiona) i nazwisko;

2.datę urodzenia;

3.obywatelstwo;

4.płeć;

5.rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy

6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8. adres pobytu;

9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

10. numer PESEL.

Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.


Czy gmina musi wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł dla Ukraińca?

Nie. Przyznanie  jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Tu decyzja jest niezbędna, aby umożliwić niedoszłemu beneficjentowi świadczenia 300 zł uruchomienie procedury odwoławczej, a potem skierowanie sprawy do sądu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie-dla-cudzoziemców-PL (DOC)

Utworzono dnia 24.03.2022, 19:19

Oswiadczenie-dla-cudzoziemca-UA (PDF)

Utworzono dnia 24.03.2022, 19:17

Oswiadczenie-dla-cudzoziemca-UA (DOC)

Utworzono dnia 24.03.2022, 19:16

Wniosek o świadczenie jednorazowe (PDF)

Utworzono dnia 24.03.2022, 19:16

Wniosek o świadczenie jednorazowe (DOCX)

Utworzono dnia 24.03.2022, 19:15

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny