Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Wierzbica

Utworzono dnia 16.07.2020

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz ze Skarbnik Gminy Wierzbica Ireną Stańkowską 10 lipca 2020 r. podpisali umowy z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w budynku Starostwa Powiatu Radomskiego.

 1.  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 – Umowa dofinansowania nr 16/2020/OW
  • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 45 000,00 zł.
   • Kwota dofinansowania: 36 360,00 zł.
   • Wkład własny Gminy Wierzbica: 8 640,00 zł.
  • Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad:
   • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
   • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usług Opieki wytchnieniowej.
 2. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 – Umowa dofinansowania nr 20/2020/UO
  • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 13 000,00 zł
   • Kwota dofinansowania: 6 500,00 zł
   • Wkład własny Gminy Wierzbica: 6 500,00 zł
  • Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny