Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Zarządzenie nr 22/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy z dnia 26 października 2020 r.

Utworzono dnia 25.10.2020

Zarządzenie nr 22/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

z dnia 26 października 2020 r.

 

w sprawie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy  w okresie stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r poz. 566), zarządzam, co następuje:

 § 1

1. Od dnia 26 października 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.

3. Wszelkie płatności winny być wnoszone w formie bezgotówkowej.

4. Bezpośrednie załatwienie sprawy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika lub pracowników do tego wyznaczonych.

 § 2
 

1. Od dnia 26 października  2020 r. do odwołania polecam pracownikom ośrodka wykonywanie pracy zdalnej, w co drugi dzień roboczy zgodnie z zatwierdzonym przeze mnie harmonogramem.

2. Ustalam dwie grupy pracowników pracujących w trybie opisanym w ust. 1.

3. Poza przypadkami nagłymi i wymagającymi obecności pracownika w ośrodku, nie dokonuje się zamian pracowników między grupami.

4. Pracownicy wykonujący pracę zdalnie, wprowadzoną niniejszym zarządzeniem są zobowiązani do przedkładania sprawozdania z wykonanej pracy zdalnej.

5. Sprawozdania należy przesłać każdego dnia w którym wykonywana jest praca zdalna
do godz. 15.15 za pomocą poczty email na adres gopswierzbica@poczta.onet.pl

§ 3
 

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do dezynfekcji rąk przy użyciu płynów dezynfekcyjnych.

§ 4

Zawiadomienie o wszystkich ograniczeniach w funkcjonowaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w drodze ogłoszenia niniejszego zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020r.

ZAŁĄCZNIKI:

Praca zmianowa

Utworzono dnia 26.10.2020, 20:17

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny