KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z siedzibą w Wierzbicy ul. Kościuszki 73

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.mateusz.szczypior@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2966

Utworzono dnia: 25.05.2018

Dokument wprowadził:
Paweł Wójtowicz

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

11.03.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Klauzula Informacyjna

25.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Klauzula Informacyjna DOC

25.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Klauzula Informacyjna

25.05.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Klauzula Informacyjna